ISO-sertifisering og -revisjon

Motala har Intertek Certification som akkreditert oppdragsgiver innen sertifiserings- og revisjonstjenester, se nærmere omtale under "Kundeprosjekter".

I de tilfeller der vi ikke utfører sertifiserings- og revisjonstjenester for et selskap via Intertek kan vi i stedet hjelpe virksomheter med å planlegge og forberede seg for en sertifiseringsprosess. Vi kommer også gjerne inn og bistår med å opprettholde og trygge sertifiseringen(e) både for ny- og langtids-sertifiserte.

For alle som lurer på om en bør gå for en eller flere ISO-sertifiseringer eller ønsker å få en vurdering hvorvidt virksomheten er klar for dette, er det derfor bare å ta kontakt. Om vi kommer til en avtale om å bistå vil vi da, som et første skritt, gjennomføre en Gap-analyse mot aktuell(e) standard(er).

Aktuelle *ISO-standarder som vi dekker ift. et systemprosjekt eller sertifiseringsprosess krever alltid tydelige avklaringer omkring forutsetninger for å komme i mål for virksomhetens del. Andre og etterfølgende samtaler vil ha mye fokus på systemstatus samt bevisstgjøring og forståelse for kontekst (forutsetninger og sammenhenger for organisasjon, system, proseser), interne og eksterne forhold som påvirker måloppnåelser og tiltenkte resultater samt hvilke krav og bestemmelser som organisasjonen må ta hensyn til. Dette er avgjørende for å sikre en god sertifiseringsprosess og samsvar mht. aktuelle krav i standard(er). Men først og fremst er vi opptatt avv at virksomhetene skal oppleve kontinuerlig forbedring, nå sine mål og - ikke minst - få utbytte av bli sertifisert!

Uansett, noen gode råd til alle som tenker på en ISO-sertifisering eller flere:

  • Begynn med å bli kjent med standardene og deres krav - ikke i detaljer, men ift. hensikt, forståelse av begreper og de vktigste kravene til et ledelsessystem. Videre: Diskutèr begreper som "PDCA-syklusen", "tiltak for å ta hensyn til risiko og muligheter", "dokumentert informasjon", etc.
  • Kartlegg ISO-og systemkompetansen i organisasjonen, ikke minst mht. en "driver" for prosjektet - det er helt nødvendig med en ildsjel for å få til noe!
  • Sikre forankring for investering i tid og ressurser hos øverste ledelse! Og at ledelsen aktivt vil støtte arbeidet (dette ikke er et "sololøp" for en kvalitetsleder ...)
  • Sats i første omgang på å etablere et system som er i henhold til aktuell(e) standard(er) slik at det får en "modningstid " etter at det er etablert og at det er effektivt iverksatt før det evt. bestilles en sertifisering!
  • Husk at det tar tid å få et system "opp å gå"; fokuser på det har et håndterbart omfangtil å begynne med og heller bygges på / utvikles etter hvert. Målet her bør være at det kan videreføres med **styrefart og på en ressursmessig god måte, både i den ikke-sertifiserte og sertifiserte perioden.
  • Ikke fokuser på å "få et sertifikat på veggen" men på et effektivt system som gir virksomheten utbytte ift. både kvalitet, økonomi og ønsker kontroll!
  • Gå for et godt tilpasset og tilstrekkelig enkelt system som gir gode forutsetninger for at HEL organisasjonen tar eierskap til det!

*ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 50001:2018.

**Ref. f.eks. en planende båt som har kommet opp i plan og dermed er enklere å styre på vei mot et mål uten å "slingre hit og dit" uten nødvendigvis å ha full gass ...

Våre eksperter

Knut Skreosen
Knut Skreosen
Intertek Certification Lead Auditor og QA&HSE Consultant

La oss se på ditt forbedringspotensiale.