ISO sertifisering

ISO-sertifisering innebærer gjennomgang oggranskning for å kunne verifisere at:

Ledelsessystemet er forankret hos øverste ledelse og inngår som ledd i virksomhetsstyringen, at roller, ansvar og myndigheter er etablert, at rutiner for overvåking, måling, analyse, evaluering, forbedringer, etc. er etablert (herunder interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse) og at ledelsessystemet oppfyller alle kravene til dokumentert informasjon som relevant(e) standard(er) krever. Dette kalles av Intertek for en "Steg 1 revisjon" (= systemrevisjon).

Ledelsessystemet er implementert, dvs. at virksomhetens prosesser og aktiviteter planlegges, gjennomføres, overvåkes, forbedres og sikrer tiltenkte resultater i et styringsperspektiv. "Implementert" betyr også at organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap om det etablerte ledelsessystemet og er involvert i både forbedringsarbeidet samt at det er satt av tilstrekkelige ressurser til å holde systemet oppdatert og at det foreligger tilstrekkelige bevis (dokumentasjon) for at prosesser fungerer som planlagt. Dette kalles for "Steg 2 revisjon (= sertifiseringsrevisjon).

Et godt råd er uansett å sette seg inn i aktuell(e) standard(er) på forhånd og gjerne ha etablert et ledelsessystem som er i henhold til valgt(e) standard(e) - dersom virksomheten på sikt har som mål å bli sertifisert! Samtidig vil det uansett bli gjort en Gap-analyse som inneldning på et eventuelt sertifiseringsprosjekt.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere med å komme i gang med systemetablering og / eller sertifisering!

Våre eksperter

Knut Skreosen
Knut Skreosen
Intertek Certification Lead Auditor og QA&HSE Consultant

La oss se på ditt forbedringspotensiale.