HMS & Internkontroll

Enhver virksomhet - fra enkeltpersonforetak til konsern - er pålagt å drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, kort sagt; internkontroll. Dette innebærer blant annet å kjenne til hvilke lover og forskrifter virksomheten er omfattet av, hvilke risikoer for uønskede hendelser som finnes og å ha et system for avvik og tiltak som sikrer forbedring og hindrer at avvik gjentar seg.

Som leder for en virksomhet kan ansvaret for et fullt operativt IK-system som virker etter hensikten aldri delegeres bort, men oppgaver kan fordeles. Samtidig er det ofte behov for hjelp til å komme godt igang med det forebyggende sikkerhetsarbeidet og få på plass påkreved rutiner og dokumentasjon. Dessuten: Behov for en endring i både kultur og struktur melder seg gjerne fort og er helt nødvendig, og - ikke minst - det tar tid! Bistand og oppfølging over tid er derfor noe vi har fokus på og ønsker å bidra med - inntil virksomheten er selvgående og vi kan koble oss av uten at dette påvirker IK-arbeidet negativt eller mister nødvendig fokus ...

Med andre ord: Motala ønsker å ta en aktiv rolle i forhold til virksomhetens HMS og IK-arbeid, så ta gjerne kontakt for en nærmere prat!

Våre eksperter

Knut Skreosen
Knut Skreosen
Intertek Certification Lead Auditor og QA&HSE Consultant

Prosjekter

Det er ingen prosjekter innen denne tjenesten enda.

La oss se på ditt forbedringspotensiale.